Kategoria motywacja

Nastrój wpływa na zdrowie

Nastrój wpływa na zdrowie Człowiek w dobrym nastroju, czuje się bardziej energicznie, witalnie i zdrowo. Z drugiej strony, kiedy czuje się gorzej psychicznie, może odczuwać symptomy związane z całym ciałem. Dlaczego tak się dzieje? Emocje mogą wpływać na nasze funkcjonowanie…