Terapia Ręki

Terapia Ręki z elementami Lateralizacji:
Cykl 6 spotkań w terapii indywidualnej lub grupowej. Przed rozpoczęciem cyklu niezbędna jest konsultacja.

Zajęcia mają na celu usprawnienie funkcji kończyny górnej, poprzez dostarczenie dziecku różnego rodzaju bodźców i wrażeń dotykowych. Głównym celem zajęć jest usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni, odpowiedniego chwytu i nacisku narzędzia pisarskiego, wydłużenie czasu koncentracji i ćwiczenie zdolności skupiania uwagi

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia i obejmują: 
3 pierwsze spotkania ćwiczenie motoryki dużej z wykorzystaniem przedmiotów sensorycznych,
3 kolejne spotkania skoncentrowane będą na doskonaleniu motoryki małej

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci u których występują: 
  • Nieprawidłowości w postawie ciała 
  • Nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego 
  • Zaburzenia grafomotoryki 
  • Zaburzenia integracji sensorycznej 
  • Zaburzenia percepcji ruchu 
  • Opóźnienie w zakresie czynności samoobsługowych 
  • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
  • Zaburzenia zmysłu dotyku