Trening umiejętności społecznych Warszawa

Trening Umiejętności społecznych (TUS) – I i II stopień w ujęciu całościowym – polega na zdobyciu umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych tj. nawiązywanie i   utrzymywanie   relacji   z   innymi.   Podczas   zajęć   dzieci   i   młodzież   zdobędą   umiejętności komunikacji, nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z emocjami. Zdobędą wiedzę dotyczącą przybierania   postawy   w   sytuacjach   agresywnych   ze   strony   innych.   Wzmocnią   poczucie wartości, dzięki budowaniu pozytywnych relacji w grupie.

Cykl 10 spotkań w terapii indywidualnej lub grupowej dla dzieci i młodzieży 

Przed rozpoczęciem treningu zalecana jest konsultacja klasyfikacyjna obejmująca wywiad z opiekunem/rodzicem oraz rozpoznanie potrzeb terapeutycznych dziecka).
TUS to forma terapii dla dzieci w wieku rówieśniczym. Terapię prowadzi certyfikowany trener, którego celem jest nauka budowania satysfakcjonujących relacji społecznych.

Na zajęciach dzieci uczą się nazywać i odczytywać emocje, gesty oraz mowę ciała. Umiejętności ćwiczone są poprzez udział w grach i różnego rodzaju zabawach, ale przede wszystkim podczas tworzenia przez terapeutę sytuacji społecznych. Podczas terapii uczestnicy poznają i za pomocą modelowania przećwiczą wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia będą opierać się na warsztatach, dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość pełnego uczestnictwa. Na spotkaniu omawia się daną umiejętność.

Zajęcia TUS pomagają w takich problemach jak: 

  • Zespół Aspergera 
  • Autyzm (wybiórczy, lekki, umiarkowany, znaczny) 
  • ADHD
  • W problemach rozumienia i kontroli emocji
  • W problemach z agresją i niedostosowaniem społecznym 
  • zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe 
  • Trudności w uczeniu się, w koncentracji 
  • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. 
Dodatkowo do zajęć TUS zalecamy zajęcia Kompetencji Rodzicielskich – cykl 5 spotkań grupowych w diadzie dziecko + rodzic 

Nie musisz znajdować się w sytuacji kryzysowej ani otrzymać oficjalnej diagnozy, aby uzyskać pomoc specjalisty. Samo rozpoznanie, że coś jest nie tak, wystarczy, aby dotrzeć do nas i wyruszyć w podróż do bardziej radosnego, satysfakcjonującego życia.