Trening umiejętności społecznych Warszawa

Trening umiejętności społecznych w Klinice Dobre Energie w Warszawie. Zadzwoń pod numer 604-10-80-60 aby dowiedzieć się więcej lub umówić na spotkanie!

Nasza klinika jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a w soboty od 9:00 do 15:00. Mieścimy się pod adresem: ul. Kolektorska 24 w Warszawie. Możesz nas łatwo znaleźć dzwoniąc pod numer 604-10-80-60 lub pisząc na adres e-mail biuro@dobre-energie.pl.

Trening umiejętności społecznych - ogólne informacje

Trening Umiejętności społecznych (TUS) – I i II stopień w ujęciu całościowym – polega na zdobyciu umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych tj. nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi. Podczas zajęć dzieci i młodzież zdobędą umiejętności komunikacji, nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z emocjami. Zdobędą wiedzę dotyczącą przybierania postawy w sytuacjach agresywnych ze strony innych. Wzmocnią poczucie wartości, dzięki budowaniu pozytywnych relacji w grupie. 

Cykl 10 spotkań w terapii indywidualnej lub grupowej dla dzieci i młodzieży

Przed rozpoczęciem treningu zalecana jest konsultacja klasyfikacyjna obejmująca wywiad z opiekunem/rodzicem oraz rozpoznanie potrzeb terapeutycznych dziecka).
TUS to forma terapii dla dzieci w wieku rówieśniczym. Terapię prowadzi certyfikowany trener, którego celem jest nauka budowania satysfakcjonujących relacji społecznych.

Na zajęciach dzieci uczą się nazywać i odczytywać emocje, gesty oraz mowę ciała. Umiejętności ćwiczone są poprzez udział w grach i różnego rodzaju zabawach, ale przede wszystkim podczas tworzenia przez terapeutę sytuacji społecznych. Podczas terapii uczestnicy poznają i za pomocą modelowania przećwiczą wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia będą opierać się na warsztatach, dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość pełnego uczestnictwa. Na spotkaniu omawia się daną umiejętność.

W czym pomagają zajęcia?

Zajęcia TUS pomagają w takich problemach jak:

  • Zespół Aspergera
  • Autyzm (wybiórczy, lekki, umiarkowany, znaczny)
  • ADHD
  • W problemach rozumienia i kontroli emocji
  • W problemach z agresją i niedostosowaniem społecznym
  • Zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe
  • Trudności w uczeniu się, w koncentracji
  • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Dodatkowo do zajęć TUS zalecamy zajęcia kompetencji Rodzicielskich – cykl 5 spotkań grupowych w diadzie dziecko + rodzic