Regulacja Emocji

Regulacja Emocji

Regulacja Emocji jako komponent zdrowia psychicznego

Nasz well-being, czyli stan dobrego samopoczucia i stabilności umysłu, można wspierać różnymi technikami. Jedną z nich jest regulacja emocji, czyli działania, które podejmujemy w obliczu silnych uczuć. Celem ich regulacji jest osiągnięcie optymalnego poziomu emocji, który da nam poczucie wewnętrznej harmonii i nie destabilizuje naszej psychiki. Jeśli nie potrafimy samoregulować się w ten sposób, nauka regulacji emocji może być cennym doświadczeniem i ważnym komponentem zdrowia psychicznego.

Regulacja emocji – badania skuteczności dla zdrowia psychicznego

Nasze emocje to duży temat, ale najnowsze badania wykazują, że ogólne deficyty w regulacji emocji wykazywały ujemną umiarkowaną korelację z samopoczuciem1. Innymi słowy – osoby, które są niejako bezradne wobec silnych emocji, mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Z tego względu tak ważne jest opanowanie technik regulacji emocji – abyśmy mogli lepiej radzić sobie z naszym lękiem, obniżonym nastrojem czy innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Regulacja emocji – co warto umieć?

W opanowaniu technik samoregulacji emocjonalnej najlepiej pomoże wykwalifikowany terapeuta. Podczas terapii nauczy nas trzech podstawowych obszarów samoregulacji2:

  • Rozumienia emocji, jakich doświadczamy;
  • Redukowania bądź powstrzymywania akcji wywoływanych przez emocje;
  • Modulowania naszych odpowiedzi na emocje.  

Terapia nie „zablokuje” Twoich emocji – nauczy Cię jedynie, jak odpowiednio na nie reagować. Terapeucie będzie zależeć na tym, byś doświadczał(-a) emocji w optymalny i pozbawiony nieprzyjemnych odczuć sposób. To ważne, by nauczyć się żyć pełnią życia i zachować zdrowie psychiczne.

Popularne techniki regulacji emocji

Jakie zatem mogą być procesy, które warto zrozumieć i opanować, by lepiej regulować swoje emocje? Warto zacząć od samozrozumienia – tak, by umieć odpowiedzieć na pytanie: „Co teraz odczuwam? Wstyd, niepokój, gniew?”. Nazywanie emocji może być dobrym startem do dalszego samopoznania i opanowania np. popularnych technik mindfullness. Innym przykładem działania w ramach regulacji emocji może być tzw. ponowna ocena poznawcza – dzięki niej patrzymy na daną sytuację z innej perspektywy, poddając ją ponownej ocenie i tym samym zyskując nową, bardziej pozytywną odpowiedź emocjonalną. Terapeuta zaprezentuje z pewnością jeszcze wiele innych sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Regulacja emocji a zdrowie… fizyczne

Jak się okazuje, regulowanie naszych emocji może mieć zbawienny wpływ również na nasze ciało. Badanie z 2010 roku dowodzi3, że ciało migdałowate odgrywa kluczową rolę w obwodzie neuronalnym, poprzez który regulacja emocji może wpływać na zdrowie fizyczne. Trwają dalsze prace nad naukowym udowodnieniem relacji między ciałem a umysłem, które potwierdzą, że regulacja emocji może także polepszyć naszą kondycję fizyczną. 


Ostatnie wpisy