Nastrój wpływa na zdrowie

Nastrój wpływa na zdrowie

Człowiek w dobrym nastroju, czuje się bardziej energicznie, witalnie i zdrowo. Z drugiej strony, kiedy czuje się gorzej psychicznie, może odczuwać symptomy związane z całym ciałem. Dlaczego tak się dzieje?

Emocje mogą wpływać na nasze funkcjonowanie fizjologiczne. Tezę tę potwierdza wiele dowodów naukowych. Negatywne emocje nie tylko zwiększają podatność na infekcje. Mogą również wpływ na czas trwania infekcji, a także na procesy leczenia.

Może się to wiązać z tym, że pozytywny nastrój idzie w parze z wydzielaniem przeciwciała pierwszego rzutu: wydzielniczej immunoglobiny A. Substancja ta chroni nas na przykład przed przeziębieniem.Dlatego stan nastroju zwiększa lub zmniejsza odpowiedź naszego układu odpornościowego.

Stres Ludzie, którzy żyją w długotrwałym chronicznym stresie, częściej chorują. Są bowiem bardziej podatni na przeziębienie lub mniej odporni na poważniejsze choroby.

  • Kiedy człowiek dobrze się czuje psychicznie, ma również większą motywację aby zachować zdrowie i zadbać o siebie
  • Ludzie, którzy czują się gorzej emocjonalnie, postrzegają się jednocześnie jako mniej zdolni do zachowań prozdrowotnych

Profesjonalna pomoc i budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych

A zatem, biorąc pod uwagę to wszystko i wiedząc, że negatywne emocje są czasem nieuniknione, musimy ustanowić zdrowe nawyki.

Te nawyki, choć czasami zachmurzone nastrojem, zrekompensują niektóre negatywne skutki tych nastrojów. Ponadto, chociaż nastrój jest zmienny, jeśli mamy szeroki repertuar zachowań związanych z radzeniem sobie, smutki będą mniej intensywne, a ich skutki mniej uciążliwe.

Ostatnie wpisy