Poczucie braku sensu

Poczucie braku sensu

Poczucie braku sensu – jak się go pozbyć? 

Odnalezienie celu w życiu jest priorytetem chyba każdego z nas. Co jeśli odczuwamy poczucie braku sensu? Czym może bądź powinien być ów cel? Psychologowie nie mają jednoznacznej odpowiedzi na to ostatnie pytanie, ale wiedzą, że poczucie braku sensu może bardzo negatywnie odbić się na naszym zdrowiu psychicznym. 

Znaleźć sens życia i zrealizować ten cel

Problem z istotą naszego życia jest dwojaki. Po pierwsze, wielu z nas ma kłopot z określeniem, co w ogóle jest sensem naszej egzystencji. Po drugie, nawet jeśli mamy pewność co do celu życia, jego realizacja nie zawsze nam wychodzi. Oba te warianty mogą prowadzić do głębokiego niezadowolenia, a to może znacząco obniżyć jakość naszego życia, a nawet wywołać zaburzenia psychiczne, jak np. nerwice noogenne.

Nerwica noogenna – kiedy dotyka nas bezsens życia

Viktor E. Frankl był austriackim psychiatrą, który ukuł termin „nerwica noogenna”. Rozumiał to jako zaburzenie neurotyczne u pacjentów, którzy wątpią w sens swojego życia lub tracą nadzieję na znalezienie go. Takie poczucie bezsensu prowadzi do głębokiego cierpienia i kryzysu emocjonalnego. Jak może się to objawiać?

  • Często zmieniasz pracę;
  • Postrzegasz się jako „niewystarczająca/-y”, masz poczucie porażki;
  • Porównujesz się do innych;
  • Nie doceniasz własnych osiągnięć.

Oczywiście poczucie braku sensu może być objawem również innych problemów: depresji bądź nerwic innego rodzaju. Ważne jest, by w momencie występowania takich objawów odważyć się i sięgnąć po pomoc. Profesjonalista może pomóc w pozbyciu się uporczywego poczucia bezsensu.

Poczucie braku sensu – terapia, leczenie 

Wspomniany wcześniej Frankl leczył poczucie braku sensu logoterapią – autorską metodą psychoterapii, w której zachęcał pacjenta do samopoznania i akceptacji siebie w kontekście większej całości – świata, w którym żyjemy. Obecnie, jeśli odczuwasz głębokie poczucie bezsensu, warto udać się na psychoterapię. Zaburzenia nerwicowe – w tym te dotyczące poczucia utraty sensu życia – wymagają czasu, a czasami również wsparcia farmakologicznego, ale warto zawalczyć o odzyskanie sensu w naszym życiu. 


Ostatnie wpisy